Myfab

Realize your nano vision

Utbildningar för halvledarindustrin

Last Updated Aug 2022
By: Per Wehlin

Situationen i omvärlden med allmän halvledarbrist har fått EU att vilja minska beroendet av Asien genom att stötta lokal produktion. Men finns det utbildningar på universiteten för dem som vill arbeta i halvledarbranschen? Finns det labbutrustning? Finns det intresse?

I en artikel i Elektroniktidningen diskuteras detta.

Se
https://etn.se/index.php/reportage/69237-utbildningar-for-halvledarindustrin.html